vrijdag 14 november 2008

Ouderen en verkeer: stigma's & kansen

Op 11 november 2008 publiceerde het Brabants Dagblad verschillende artikelen dat volgens het CBS er meer ouderen overlijden door ongelukken op de fiets.
De artikelen bevatten zinnen als:
"Ouderen op de fiets slagen er maar niet in om te profiteren van de toegenomen verkeersveiligheid."
"Maar zeker is dat er meer wordt gefietst en het verkeer - en dus ook het fietspad - drukker is geworden. Zo hebben ouderen meer kans om ergens tegenaan te fietsen."
In de artikelen ben je een oudere fietser als je boven de leeftijd van 50 de fiets gebruikt. Al met al een stigmatiserende toon gebaseerd op een arbitrair onderscheid op leeftijd.

Gelukkig worden in het artikel ook enkele nuances en tegengeluiden getoond zoals:
Uit onderzoek blijkt overigens dat ouderen niet vaker bij een ongeluk zijn betrokken dan jongeren, benadrukt Zeegers (Fietsersbond). "Ouderen rijden voorzichtiger en stappen sneller af bij het oversteken. Maar áls ze vallen, en dat geldt zeker voor vrouwen, belanden ze veel vaker in het ziekenhuis."

In de Factsheets van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid "Ouderen in het verkeer"(januari 2008) wordt het verplicht gebruik van een fietshelm voor 75-plussers als mogelijkheid voorgesteld terwijl hoofdletsel maar weinig voorkomt bij deze groep.
Je zou het bijna discriminatie op basis van leeftijd noemen.

De heer Brinkers, beleidsadviseur Mobiliteit van ouderenbond Unie KBO komt met een opmerking die de berichtgeving interessant maakt: ""Er valt nog heel veel te ontwerpen en te verzinnen. Maar veiligheid moet wel een beetje sexy zijn, dan wordt het sneller geaccepteerd."

Dus ondernemers, grijp u kans !
Martijn de Haas

Geen opmerkingen:

Een reactie posten