woensdag 3 december 2008

GE simuleert de fysieke status van 85-plussers

Met dank aan de Wall Street Journal vondst van Dick Stroud, kunnen we zien hoe General Electric haar keukengerei opnieuw gaat ontwerpen/organiseren met het oog op oudere doelgroepen.


De opmerking van de verslaggever van Wall Street Journal is wellicht het belangrijkst: 'GE is using the economic downturn to retool their appliances.'
Veel bedrijven zijn op zoek naar nieuwe marktkansen en de oudere consument komt hierbij steeds vaker in beeld.De opmerking van Dick Stroud wil ik u overigens niet onthouden: je zou ook eens met oudere mensen kunnen praten.
Die van Chuck Nyren ook niet: "Je kan ook oudere marketeers/reclamemakers inhuren."
Martijn de Haas

dinsdag 2 december 2008

Radio West richt zich op de 40-plusser


Omdat Radio West te weinig focus had (regionale zender voor de hele familie) en jongeren volgens de redactie meer naar landelijke zenders trekken heeft ze besloten om zich meer op de lager opgeleide 40-plussers richten. Met snel regionaal nieuws en reportages uit verschillende plekken in de regio wil ze zich als 'warme huisvriend' profileren. De start is gemaakt door Dieuwertje Blok (1957) aan te trekken voor de 'Ochtendshow', een combinatie van nieuws en entertainment.
In alle programma’s wordt meer muziek gedraaid, die specifiek is geselecteerd voor de doelgroep van 40 plus. Ik schakel binnenkort maar eens in om te luisteren wat 40-plussers mooi vinden.
Martijn de Haas

maandag 1 december 2008

Fitte mensen gaan later met pensioen


Het Europese onderzoek naar gezondheid en veroudering, SHARE, concludeert dat preventieve investeringen in de gezondheid vand e bevolking leiden tot langer doorwerken. De Universiteit van Tilburg, die bij het onderzoek betrokken is, stelt in dagblad DePers dat dit nieuwe inzichten geeft in de arbeidsproblemen die de vergrijzing met zich meebrengt. Aangezien de vergrijzing pas over 30 jaar zijn hoogtepunt bereikt, is het zeker niet te laat om hiermee te beginnen, zo stelt een hoogleraar van de universiteit. Het klinkt wat ons betreft en waarschijnlijk ook de oudere werknemers, beter dan 'jullie moeten allemaal langer doorwerken!' Interessante cijfers die we nog eens rustig gaan doorlezen.
Martijn de Haas

vrijdag 14 november 2008

Ouderen en verkeer: stigma's & kansen

Op 11 november 2008 publiceerde het Brabants Dagblad verschillende artikelen dat volgens het CBS er meer ouderen overlijden door ongelukken op de fiets.
De artikelen bevatten zinnen als:
"Ouderen op de fiets slagen er maar niet in om te profiteren van de toegenomen verkeersveiligheid."
"Maar zeker is dat er meer wordt gefietst en het verkeer - en dus ook het fietspad - drukker is geworden. Zo hebben ouderen meer kans om ergens tegenaan te fietsen."
In de artikelen ben je een oudere fietser als je boven de leeftijd van 50 de fiets gebruikt. Al met al een stigmatiserende toon gebaseerd op een arbitrair onderscheid op leeftijd.

Gelukkig worden in het artikel ook enkele nuances en tegengeluiden getoond zoals:
Uit onderzoek blijkt overigens dat ouderen niet vaker bij een ongeluk zijn betrokken dan jongeren, benadrukt Zeegers (Fietsersbond). "Ouderen rijden voorzichtiger en stappen sneller af bij het oversteken. Maar áls ze vallen, en dat geldt zeker voor vrouwen, belanden ze veel vaker in het ziekenhuis."

In de Factsheets van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid "Ouderen in het verkeer"(januari 2008) wordt het verplicht gebruik van een fietshelm voor 75-plussers als mogelijkheid voorgesteld terwijl hoofdletsel maar weinig voorkomt bij deze groep.
Je zou het bijna discriminatie op basis van leeftijd noemen.

De heer Brinkers, beleidsadviseur Mobiliteit van ouderenbond Unie KBO komt met een opmerking die de berichtgeving interessant maakt: ""Er valt nog heel veel te ontwerpen en te verzinnen. Maar veiligheid moet wel een beetje sexy zijn, dan wordt het sneller geaccepteerd."

Dus ondernemers, grijp u kans !
Martijn de Haas

woensdag 12 november 2008

50-plus marketing & Web 2.0


Wikipedia: "Web 2.0 wordt omschreven als de tweede fase in de ontwikkeling van het World Wide Web. Het gaat over de verandering van een verzameling websites naar een volledig platform voor interactieve webapplicaties voor eindgebruikers op het World Wide Web."

Onlangs was ik op een bijeenkomst met wederom een groot aantal Web 2.0 marketingpresentaties. Volgens de presentatoren is de conclusie vooral dat Web 2.0 toepassingen een zeer geavanceerde technologische goudmijn vormen waar een bedrijf zoveel mogelijk resources naartoe moet sluizen.
Enigszins verward door de technologisch gedreven presentaties horen we van klanten dat ze veel Web 2.0 toepassingen willen gaan ontwikkelen en dat marketing naar de oudere consumenten een separaat traject is. Graag stellen we dit beeld bij.

In de Web 2.0 presentaties stelt men terecht dat consumenten invloed uitoefenen door zich online over uw product of dienst uit te laten. Om het gewicht van de boodschap te vergroten voegen de promotors er graag aan toe dat we hier vroeger geen last van hadden. Hierin gaan ze voor het gemak dus voorbij aan het feit dat consumenten al sinds mensenheugenis met elkaar over slechte producten en diensten communiceren. Als in 1920 een kleermaker zijn werk niet goed deed, ging dat ook in een dorp rond en zocht men een alternatieve aanbieder. De bedrijven en sociale community's waren wel wat minder groot maar de relatieve impact op de omzet niet minder. De bedrijven die er dus geen last van dachten te hebben, waren de bedrijven die niet genoeg naar de markt luisterden. In dat licht biedt Web 2.0 dus niet voor het eerst een mogelijkheid om naar klant te luisteren!

Wat brengt Web 2.0 volgens ons dan wel?
Web 2.0 faciliteert marketeers in het eenvoudig en effectief naar de online-klant luisteren en het zichtbaar maken van onderlinge online-discussies tussen consumenten.

De laatste jaren hoorden we veel klachten dat marketeers achter het bureau bleven zitten en te weinig luisterden. Nu kan men vanaf datzelfde bureau interactiviteit met de klanten bewerkstelligen door bijvoorbeeld deel te nemen aan online-consumentencommunities of zelf platforms te creëren. Zo hoeft een marketeer niet meer in het dorpscafé aan de toog te hangen om de gesprekken af te luisteren of alle kranten te scannen op ingezonden brieven. Met relatief eenvoudige handelingen komt alle informatie nu naar een bedrijf toe.

Met de nog immer snelgroeiende penetratie van de zogenaamde 50-plussers op het internet, levert Web 2.0 dus ook handige toepassingen in ouderen-, senioren-, levensfase, leeftijdsloze of 50-plusmarketing. U hoeft er enkel voor te waken dat u het doel (interactie met de klant) niet met het middel (Web 2.0 toepassingen) verwart en de trajecten niet al separaat beschouwt.

Martijn de Haas

woensdag 5 november 2008

Artikel: Ouderenmarketing door een andere bril

Vandaag op Molblog en deze maand in Tijdschrift voor Marketing. Een artikel van Arjan in't Veld en ondergetekende:

"Alle pogingen ten spijt gebeurt er weinig tot niets op de ouderenmarkt. Nederland vergrijst in rap tempo, met als gevolg een doelgroep van vijf miljoen oudere consumenten met aanzienlijk veel vrije tijd en koopkracht. Het overgrote deel van deze vijftigplussers geeft echter aan zich niet te kunnen identificeren met de huidige reclamecampagnes, gericht op een jonger publiek. Voor marketeers en reclamemakers blijkt het moeilijk om vaste patronen te doorbreken. Met enig inzicht in de problematiek, een ander kijk op segmentering en een gezonde dosis lef lijkt een doorbraak echter dichterbij dan gedacht.

Arjan in’t Veld (creative director/partner van Inthefield marketing & communicatie) en Martijn de Haas (oprichter van Active Development) houden op Marketingonline.nl een pleidooi voor leeftijdsloos segmenteren.Door te segmenteren op levensfase of kenmerk kan de vijftigplusdoelgroep heel doeltreffend worden aangesproken, zeggen de twee in dit artikel(pdf).

Bedrijven moeten zich beseffen dat een levensloop van 50, 60 of 70 jaar heel veel kanten op kan. En dat sommige fasen in die levensloop pas relevant zijn na een bepaalde leeftijd. Het moment waarop de kinderen het huis uit gaan bijvoorbeeld. "

Martijn de Haas

OHRA doet aan Levensfasemarketing

1:1 met toestemming overgenomen van de blog van 'collega' Arjan in't Veld op www.mokkamarketing.nl omdat ik het eigenlijk niet cynischer kan verwoorden.

Deze week ontving ik deze mailing van Ohra. De verzekeraar doet nu dus ook aan levensfasemarketing. Ze onderscheidt een aantal groepen:


  • studenten
  • singles
  • duo's
  • jonge gezinnen
  • gezinnen
  • 50 plussers

Een segmentatie die keurig is, tot ik terecht kom bij de 50 plussers. Want waarom zitten die in een aparte groep?

Waarschijnlijk vanwege de noodzaak tot aanschaf van rollators en de gemeenschappelijke erectieproblemen.

woensdag 20 augustus 2008

Wijnverkoop groeit niet zomaar


De slijterijen in Nederland ondervinden een sterke groei van de verkoop van wijn, prosecco en rosé. Dit blijkt uit het onafhankelijk onderzoek van Van Es Marketing Services onder slijterijen in Nederland.
Het volledige persbericht kunt u lezen op de website van RetailNews.nl.

Dat wijn tegenwoordig een groter belang heeft in de omzet van slijterijen komt overeen met cijfers over de consumptie van alcoholische dranken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de wijnconsumptie per hoofd van de bevolking sinds 2000 met 14 procent gestegen. De Nederlandse consumptie van bier en gedestilleerd daalden in deze periode met 7 respectievelijk 23 procent.

De wijnverkoop in Nederland wordt volgens onze onderzoeken in grote mate gestimuleerd door de zogenaamde vergrijzing.

De oorzaken van deze stimulans door 50 plussers zijn:
- minder snelle fysieke verwerking van grote hoeveelheden vloeistof
- minder bestand tegen sterk alcoholische dranken
- beschouwen wijn als hobby en een vorm van sociale status
- zoeken naar kwaliteit en enige mate van authenticiteit in aankopen
- bezitten de koopkracht die wijn binnen het bereik brengt

In de praktijk zien we echter nog maar weinig bedrijven die effectief offline en online 50 plussers benaderen. We verwachten dat de wijnverkoop blijft groeien en diegene die zich actief op de 50 plussers richten meer vruchten kunnen plukken.

Martijn de Haas

woensdag 14 mei 2008

Viva La revolución! 70-plussers rijden zonder rijbewijs

In een persbericht van ANP/NU.nl lezen we dat tientallen senioren zonder rijbewijs de weg op gaan omdat de wachttijd herkeuring voor een nieuw rijbewijs te lang is. Volgens het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ligt de oorzaak bij een gebrek aan capaciteit van de medische keuringsdienst. De wachttijden voor het verlengen van het rijbewijs varieert van enkele maanden tot een half jaar.

Het eenzijdige commentaar van het CBR is het wellicht het het meest verbazingwekkende in dit bericht. Zij vindt het gedrag volstrekt onverantwoordelijk omdat de 70-plusser niet weet of hij of zij medisch aan de eisen voldoet.

Tientallen 70-plussers pikken dit niet en voelen zich terecht gediscrimineerd. Volgens de regels is iemand medisch geschikt om een auto te besturen totdat de leeftijd van 70 jaar bereikt is. Op de 70e verjaardag moet het rijbewijs ingeleverd worden totdat een keuring bepaalt of de persoon verder mag rijden.
De maandenlange wachttijd getuigt bovendien van een compleet gebrek aan respect voor de vrijheid van de burger die zo ongelukkig is om de leeftijd van 70 jaar te bereiken. De acties van de 70-plussers zijn ons inziens begrijpelijk en maken de wegen niet onveiliger dan voor hun 70e verjaardag.

Wij vermoeden dat we in de toekomst veel meer protestacties tegen de leeftijdsdiscriminatie van vitale ouderen kunnen verwachten.

Viva la revolución!

*

woensdag 2 april 2008

De vergrijzing biedt veel kansen volgens de Rabobank


De Rabobank sectorupdate van april 2008 is een verrassend en inspirerend rapport over de kansen die de vergrijzing biedt. Het rapport is getiteld 'Ondernemen in een zilveren samenleving' en behandelt de impuls die de vergrijzing de economie kan geven mits men er op een juiste wijze mee omgaat. Het bespreekt ondermeer de invloed van de vergrijzing op de 4 sectoren: Horeca en recreatie, Gezondheidszorg, Dienstverlening en Bouw.
Met statistieken uit verschillende rapporten en informatie uit marketingliteratuur wordt een zeer positief beeld geschapen over de kansen die de vergrijzing biedt. Echte antwoorden over de manier waarop worden uiteraard niet gegeven. Het is dan ook niet de core business van de bank. Echter worden er wel concrete voorbeelden van bestaande successen en heldere zoekrichtingen aangereikt.
De Rabobank spoort marketeers letterlijk aan om de koplopersrol te gaan nemen bij het inspelen op de kansen. Zij constateert dat veel marketeers nog teveel focussen op het segment jongeren en vraagt zich terecht af of het verstandig is aangezien de generatie van hun ouders het meeste geld bezitten.

Het rapport bewijst eens te meer dat er voldoende statistische informatie aanwezig is om een keuze voor een actieve benadering van de 50-plussers te rechtvaardigen. Bovendien staat het lijnrecht tegenover de negatieve berichtgeving die we van politieke partijen ontvangen. Active Development probeert de marketeers al jaren te overtuigen van de kansen in deze markt en is dan ook verheugd met deze bevestiging van een grote financiële dienstverlener. Nu Deloitte (zie vorig blog) en de Rabobank zich zo openlijk uitspreken over de kansen zijn we benieuwd welke bedrijven actie gaan ondernemen.

*

donderdag 10 januari 2008

RTL negeert de 50 plussers in de kijkcijfers

RTL kwam onlangs met een persbericht om televisie adverteerders te lokken. De titel luidt "RTL Nederland handhaaft marktleiderschap". Lees het bericht hier: MediaCourant.

Enkele quotes die opvallen zijn:

"
Met een gezamenlijk zenderaandeel van 29,7% in boodschappers 20-49 jaar laat the family of stations de concurrentie ver achter zich."

Het vlaggenschip RTL 4 weet overtuigend haar marktleiderschap te prolongeren in zowel boodschappers 20-49 jaar als de bredere doelgroep 20-49 jaar."

Met een boodschapper bedoelt men de persoon in een huishouden die verantwoordelijk is voor het doen van de boodschappen. In het persbericht wordt niet over mensen in de leeftijd van 50 jaar en ouder gerept. Nederland telt momenteel 5,1 miljoen mensen die ouder zijn dan 49 jaar. Deze groep groeit en vertegenwoordigt
een koopkracht die door de komende generaties voorlopig niet meer geëvenaard gaat worden.

Uit ervaring weten we dat de familieprogramma's van RTL Nederland hoog gewaardeerd worden door mensen van 50 jaar en ouder. RTL heeft bovendien een deel van haar Teletekst speciaal gewijd aan 50 plussers.

Wij geloven dat juist de 50 plus markt voor commerciële zenders een aandachtspunt zou moeten zijn. Het gebrek aan erkenning voor deze markt kan 3 oorzaken hebben:
1. de focus van het kijkcijferonderzoek is te beperkt
2. de resultaten van het kijkcijferonderzoek worden verkeerd geïnterpreteerd
3. RTL onderschat de invloed van de televisiekijkers in de leeftijd van 50 jaar en ouder

Wij vermoeden het laatste. Wanneer RTL de oudere consumenten op de juiste waarde weet te schatten, zou ze een dergelijk persbericht niet op deze manier opstellen. Zij zou de onderzoekende instantie juist moeten vragen om focus op de 50 plus markt en dit moeten willen communiceren naar potentiële adverteerders.

Wij bevelen RTL in 2008 aan om de 50 plussers in de kijkcijfers mee te nemen.


*