woensdag 12 mei 2010

50-plussers werken meer en langer

Volgens een onderzoek van het CBS nemen er op dit moment veel meer 50-plussers deel aan het arbeidsproces dan in 2001. Ook is het aantal mensen dat doorwerkt na zijn 65e verdubbeld naar bijna 76.000 personen. Vooral kleine deeltijdbanen tot maximaal twintig uur per week zijn in trek bij de 65-plussers. De arbeidsparticipatie van 50 tot 65 jarigen is sinds 2001 met bijna 10% gestegen naar 57%. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het grotere aantal vrouwen dat na het 50e levensjaar door blijft werken of juist weer met werken begint. Van de 65-plussers die langer doorwerken was in 2009 ruim de helft als zelfstandige werkzaam. Het CBS stelt dat dit onder andere komt doordat zelfstandigen minder pensioen hebben opgebouwd dan werknemers in loondienst. Helaas staan er in de publicatie geen concrete cijfers over. Interessante cijfers maar zoals meestal met statistische onderzoek blijven de oorzaken onbekend. Bij de 65-plussers kan je in ieder geval concluderen dat ze zelf meer kunnen beslissen over hoe ze doorwerken. Wij zien ook in veel onderzoeken dat de weerstand om langer door te werken juist niet bij die groep zit, mits de arbeidsomstandigheden goed zijn. Dat is ook ons advies aan beleidsbepalers. Discussieer niet over de leeftijd tot wanneer iemand moet doorwerken maar over de omstandigheden waaronder mensen bereid zijn om langer door te werken. Ouderen zijn vitaler, begrijpen dat het leven niet ophoudt bij 50 en hebben nog genoeg ambities. Verdiep je in de doelgroep, speel daar op in en maak het leuk!

donderdag 6 mei 2010

Nieuwe ouderen maken meer gebruik van auto

Het autogebruik gaat in Nederland voorlopig nog hard toenemen. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het rapport 'Wie ik ben en waar ik ga'. De groepen die voor de toename zorgen, zijn ouderen, allochtonen en jongeren. De toekomstige ouderen zullen meer van de auto gebruik maken dan de ouderen van nu en dat ook langer blijven doen. Een belangrijke reden voor het verkiezen van de auto boven het openbaar vervoer of de fiets is de krimp door vergrijzing in bepaalde regio's. Door de krimp wordt het voor openbaar vervoerslijnen onrendabel en zal de dienstfrequentie afnemen of zelfs helemaal opgeheven worden. Daarnaast hebben de nieuwe ouderen bijna allemaal een rijbewijs, zijn ze gewend aan het verkeer, werken ze langer door en zijn ze financieel in staat om de auto te bekostigen. Volgens de raad gaan deze ouderen op nieuwe tijdstippen mede voor filedruk zorgen. Om de ochtend en avondspits te vermijden zullen zij zich namelijk meer tussen 10:00 en 12:00 en 14:00 en 16:00 verplaatsen. Voor het verkeer is dit geen prettig vooruitzicht en dat is waarom de raad van V&W dit rapport met aanbevelingen aan demissionair minister Eurlings aangeboden heeft. Zoals wel vaker ligge er in de geboden adviezen talrijke kansen voor ondernemers

woensdag 5 mei 2010

Kennis van oudere werknemers?

"Oudere bezit technisch geheugen bedrijf" is de kop van een interessant artikel in De TECHNOLOGIEkrant. De auteur stelt terecht dat met het pensioneren van de babyboomers er veel technische kennis verdwijnt en dat dit probleem nog maar weinig wordt onderkend. Geen nieuws zult u denken, en dat klopt; voor ons is het ook regelmatig een onderwerp van klanten, blogs en presentaties. Aardig in dit artikel is een tegengeluid van de kennismanagementexpert Prof.dr.ir. Weggeman die stelt dat 80% van de ouderen vroeg of laat het mentaal niet meer opbrengt om iets nieuws te leren. De andere 20% gaat daarentegen eindeloos door met leren. Hij geeft ook aan dat deze 20% vaak excentriek is en goed in staat om een meester-gezelrelatie te onderhouden. Dit wijkt af van de norm in Nederland waar ouderen juist vaker van de idee├źn van jongeren leren. Toch deelt hij de mening van de auteur dat oudere ingenieurs meer fundamentele kennis bezitten dan hun jongere praktisch opgeleide collega's. Als er iets grondig mis gaat, is de oudere ingenieur degene die als enige de onderliggende techniek kent. Op dit moment doet hij onderzoek naar de mentale vitaliteit van ouderen en hun leerstijlen. Iets om in de gaten te houden want steeds meer bedrijven zullen zich (aldaniet te laat) realiseren dat de kennis van ouderen fundamenteel voor het voortbestaan is.