woensdag 12 mei 2010

50-plussers werken meer en langer

Volgens een onderzoek van het CBS nemen er op dit moment veel meer 50-plussers deel aan het arbeidsproces dan in 2001. Ook is het aantal mensen dat doorwerkt na zijn 65e verdubbeld naar bijna 76.000 personen. Vooral kleine deeltijdbanen tot maximaal twintig uur per week zijn in trek bij de 65-plussers. De arbeidsparticipatie van 50 tot 65 jarigen is sinds 2001 met bijna 10% gestegen naar 57%. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het grotere aantal vrouwen dat na het 50e levensjaar door blijft werken of juist weer met werken begint. Van de 65-plussers die langer doorwerken was in 2009 ruim de helft als zelfstandige werkzaam. Het CBS stelt dat dit onder andere komt doordat zelfstandigen minder pensioen hebben opgebouwd dan werknemers in loondienst. Helaas staan er in de publicatie geen concrete cijfers over. Interessante cijfers maar zoals meestal met statistische onderzoek blijven de oorzaken onbekend. Bij de 65-plussers kan je in ieder geval concluderen dat ze zelf meer kunnen beslissen over hoe ze doorwerken. Wij zien ook in veel onderzoeken dat de weerstand om langer door te werken juist niet bij die groep zit, mits de arbeidsomstandigheden goed zijn. Dat is ook ons advies aan beleidsbepalers. Discussieer niet over de leeftijd tot wanneer iemand moet doorwerken maar over de omstandigheden waaronder mensen bereid zijn om langer door te werken. Ouderen zijn vitaler, begrijpen dat het leven niet ophoudt bij 50 en hebben nog genoeg ambities. Verdiep je in de doelgroep, speel daar op in en maak het leuk!

donderdag 6 mei 2010

Nieuwe ouderen maken meer gebruik van auto

Het autogebruik gaat in Nederland voorlopig nog hard toenemen. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het rapport 'Wie ik ben en waar ik ga'. De groepen die voor de toename zorgen, zijn ouderen, allochtonen en jongeren. De toekomstige ouderen zullen meer van de auto gebruik maken dan de ouderen van nu en dat ook langer blijven doen. Een belangrijke reden voor het verkiezen van de auto boven het openbaar vervoer of de fiets is de krimp door vergrijzing in bepaalde regio's. Door de krimp wordt het voor openbaar vervoerslijnen onrendabel en zal de dienstfrequentie afnemen of zelfs helemaal opgeheven worden. Daarnaast hebben de nieuwe ouderen bijna allemaal een rijbewijs, zijn ze gewend aan het verkeer, werken ze langer door en zijn ze financieel in staat om de auto te bekostigen. Volgens de raad gaan deze ouderen op nieuwe tijdstippen mede voor filedruk zorgen. Om de ochtend en avondspits te vermijden zullen zij zich namelijk meer tussen 10:00 en 12:00 en 14:00 en 16:00 verplaatsen. Voor het verkeer is dit geen prettig vooruitzicht en dat is waarom de raad van V&W dit rapport met aanbevelingen aan demissionair minister Eurlings aangeboden heeft. Zoals wel vaker ligge er in de geboden adviezen talrijke kansen voor ondernemers

woensdag 5 mei 2010

Kennis van oudere werknemers?

"Oudere bezit technisch geheugen bedrijf" is de kop van een interessant artikel in De TECHNOLOGIEkrant. De auteur stelt terecht dat met het pensioneren van de babyboomers er veel technische kennis verdwijnt en dat dit probleem nog maar weinig wordt onderkend. Geen nieuws zult u denken, en dat klopt; voor ons is het ook regelmatig een onderwerp van klanten, blogs en presentaties. Aardig in dit artikel is een tegengeluid van de kennismanagementexpert Prof.dr.ir. Weggeman die stelt dat 80% van de ouderen vroeg of laat het mentaal niet meer opbrengt om iets nieuws te leren. De andere 20% gaat daarentegen eindeloos door met leren. Hij geeft ook aan dat deze 20% vaak excentriek is en goed in staat om een meester-gezelrelatie te onderhouden. Dit wijkt af van de norm in Nederland waar ouderen juist vaker van de ideeën van jongeren leren. Toch deelt hij de mening van de auteur dat oudere ingenieurs meer fundamentele kennis bezitten dan hun jongere praktisch opgeleide collega's. Als er iets grondig mis gaat, is de oudere ingenieur degene die als enige de onderliggende techniek kent. Op dit moment doet hij onderzoek naar de mentale vitaliteit van ouderen en hun leerstijlen. Iets om in de gaten te houden want steeds meer bedrijven zullen zich (aldaniet te laat) realiseren dat de kennis van ouderen fundamenteel voor het voortbestaan is.

donderdag 8 april 2010

DIDI mixt leeftijden verder

In april 2009 blogden we al over de oudere dame in de uitingen van het kledingmerk Didi. Nu kunnen we met enthousiasme melden dat ze de lijn van het mixen van leeftijden doorzetten. Naast de dame van vorig jaar prijkt nu Natasja Froger (1965) op de voorkant van de folder en de abri's. In diezelfde folder vinden we ook enkele jongere vrouwen en kinderen. Een mooie leeftijdsloze uiting met bovendien een slim gekozen boegbeeld. Natasja is niet alleen een mooie 44 jarige vrouw maar spreekt door haar rol in verschillende televisieprogramma's ook een jeugdig publiek aan. Complimenten aan de creatieven en de Didi-verantwoordelijken voor deze leeftijdsloze campagne.

Oma had toch gelijk: luister naar je ouders

Amerikaans onderzoek wijst uit dat ouderen de wijsheid hebben als het aankomt op het omgaan met sociale conflicten en verandering. Dit geeft volgens de onderzoekers vooral aan dat het belangrijk is om werkplekken voor ouderen te reserveren binnen organisaties. In een uitgebreid psychologisch onderzoek werden respondenten van verschillende leeftijden gevraagd om hun meningen over een fictief conflict te geven. De resultaten werden uiteindelijk voorgelegd aan experts die ze zonder leeftijdsinformatie over de respondenten moesten selecteren op factoren zoals compromis, flexibiliteit, inlevingsvermogen en de zoektocht naar oplossingen. De wetenschappers vermoedden uiteraard dat de ouderen beter zouden scoren maar de conclusies bleken nog extremer dan verwacht. De ouderen presteerden allemaal veel beter dan de jongeren. Ouderdom mag zijn beperkingen kennen maar hier blijkt wederom dat het ook met grote voordelen gepaard gaat. De onderzoekers stellen terecht dat ouderen met deze eigenschap een grote bijdrage op de werkvloer kunnen leveren. Onze ervaring is dat ze het ook graag willen maar worden afgeremd door de vooroordelen die aan ouderdom kleven. Zonde.....

woensdag 31 maart 2010

Benidorm Bastards - bejaarden slaan terug

Het is de omkering van het verwachtingspatroon dat de verwarring en humor schept in de Belgische verborgen camera serie 'Benidorm Bastards'. In verschillende scenes met verborgen camera's zetten ze overal jongeren op het verkeerde been. Markant is dat het op een zender draait, 2BE, die zich vooral op jongere mensen richt en waarvan de adverteerders de ouderen als doelgroep compleet negeren. Met Benidorm Bastards willen de bejaarden aantonen dat ze nog lang niet uitgeblust zijn. Dat lukt ze aardig, en zoals we op de beelden in De Wereld Draait Door al zagen, zijn er veel mensen die er hard om kunnen lachen. Het enige puntje van kritiek dat ik heb, is dat het provocerende soms erg plat is. Wellicht is dat de manier om het op TV te krijgen maar het kan er ook voor zorgen dat het programma niet zo populair is als dat het mijns inziens moet zijn. Het verandert immers op briljante wijze de beeldvorming van ouderen. UPDATE Gisterenavond waren ze zelfs te gast bij de Wereld Draait Door met 2 Amsterdamse grappen. Bekijk de video hier.

woensdag 10 maart 2010

50% van de autoverzekeraars discrimineert 65-plussers

65-plussers kunnen slechts bij 14 van de 46 autoverzekeraars terecht voor het afsluiten van een nieuwe verzekering zonder leeftijdstoeslag. Bij 23 bedrijven kan een 65-plusser zich helemaal niet verzekeren. Zij kunnen dus niet profiteren van de overstapkortingen waarmee aanbieders adverteren. Dit is het resultaat van een onderzoek van productvergelijker Verzekeringssite.nl die in voorgaande jaren tot dezelfde conclusies kwam. Slechts veertien verzekeraars accepteren alle senioren zonder dat zij een premietoeslag berekenen. Het gaat hierbij om de autoverzekeringen van de ANWB, De Nationale Autoverzekering, Europeesche, Generali, HDI, InShared, Kruidvat, OHRA, Orion Direct, Polis Direct, RVS, Unigarant, Univé en ZLM. Tercht concludeert de directeur van verzekeren.nl dat ouderen niet meer brokken maken dan jongeren. Het blijft een raadsel waarom men op basis van de leeftijd waarop mensen nog wel doorwerken, zich niet meer kunnen verzekeren bij de onderzochten maatschappijen. Waarschijnlijk kunnen ze na hun 64e er dan ook niet meer werken of worden ze door collega's opgehaald? De slimme verzekeraars weten dat het aantal 65-plussers hard groeit en deze markt veel potentieel biedt. Op 6 januari 2010 kopte het CBS nog 'Fors meer 65-plussers hebben een auto' Op de 'Wat U Zegt' pagina van de Telegraaf geeft al 94% van de stellingdeelnemers aan dat het weigeren van senioren door verzekeraars discriminerend is. Leeftijd is nou eenmaal een slechte raadgever.

maandag 8 maart 2010

Bereidheid tot grote aankopen onder jongeren en 65-plussers stijgt

Nederlandse 65-plussers en jongeren tot 25 jaar zullen in 2010 meer grote aankopen gaan doen, zoals van huizen, auto’s en meubels. Maar de middengroepen tussen de 35 en 64 jaar blijven pessimistisch en hun koopbereidheid is verder gedaald. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van de Tilburg Consumer Outlook Monitor (Tilcom) van de Universiteit van Tilburg en CentERdata onder 2000 Nederlanders. Huizen nodig voor senioren en starters Het zullen vooral de senioren en jongeren zijn die in 2010 meer huizen gaan kopen. Alleen onder 65-plussers en jongeren onder 25 is de bereidheid voor het kopen van een huis gestegen. Voor alle andere leeftijdsgroepen is de aankoopkans juist gedaald ten opzichte van september. Het zijn nog wel steeds de jonge Nederlanders die de meeste koopplannen hebben op huizengebied; ongeveer 10% van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar en 12% van de jongeren tussen 25 en 34 jaar geeft aan een huis te willen gaan kopen in 2010 - dat was een kwartaal geleden nog respectievelijk 9% en 14%. Middengroepen kopen minder auto’s en meubels Nederlanders schatten de kans om een nieuwe auto te kopen in 2010 op 7,4%; voor het kopen van grote interieurobjecten geldt een aankoopkans van 16,8%. In beide branches zien we een toename bij de jongeren tot 25 jaar en 65-plussers, de groep 55-64 jarigen gaat alleen meer auto’s kopen. Teruggang in de bereidheid tot aankoop van auto’s en meubels zien we bij alle andere leeftijdsgroepen, met veruit de sterkste daling bij personen tussen 35 en 44 jaar. Jonge Nederlanders tot 35 jaar blijven de meeste auto’s en meubels kopen, maar onder 65-plussers neemt de koopbereidheid het sterkst toe. Levensfase verandert koopgedrag De koopmotivatie van de 65-plussers laat zich raden. Ik vermoed dat het financiële vermogen en de nieuwe levensfasen zoals stoppen met werken en kinderen die zelfstandig gaan wonen de belangrijkste drivers zijn. Hieruit ontstaat de behoefte aan een passend huis of een kleinere auto. Ook het wegvallen van de lease-auto kan een belangrijke reden voor de aankoop van een nieuwe zijn. Diegenen die leeftijdsloze communicatie die de doelgroepen op veranderende levensfasen aanspreekt, is spekkoper. Succes!