vrijdag 14 november 2008

Ouderen en verkeer: stigma's & kansen

Op 11 november 2008 publiceerde het Brabants Dagblad verschillende artikelen dat volgens het CBS er meer ouderen overlijden door ongelukken op de fiets.
De artikelen bevatten zinnen als:
"Ouderen op de fiets slagen er maar niet in om te profiteren van de toegenomen verkeersveiligheid."
"Maar zeker is dat er meer wordt gefietst en het verkeer - en dus ook het fietspad - drukker is geworden. Zo hebben ouderen meer kans om ergens tegenaan te fietsen."
In de artikelen ben je een oudere fietser als je boven de leeftijd van 50 de fiets gebruikt. Al met al een stigmatiserende toon gebaseerd op een arbitrair onderscheid op leeftijd.

Gelukkig worden in het artikel ook enkele nuances en tegengeluiden getoond zoals:
Uit onderzoek blijkt overigens dat ouderen niet vaker bij een ongeluk zijn betrokken dan jongeren, benadrukt Zeegers (Fietsersbond). "Ouderen rijden voorzichtiger en stappen sneller af bij het oversteken. Maar áls ze vallen, en dat geldt zeker voor vrouwen, belanden ze veel vaker in het ziekenhuis."

In de Factsheets van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid "Ouderen in het verkeer"(januari 2008) wordt het verplicht gebruik van een fietshelm voor 75-plussers als mogelijkheid voorgesteld terwijl hoofdletsel maar weinig voorkomt bij deze groep.
Je zou het bijna discriminatie op basis van leeftijd noemen.

De heer Brinkers, beleidsadviseur Mobiliteit van ouderenbond Unie KBO komt met een opmerking die de berichtgeving interessant maakt: ""Er valt nog heel veel te ontwerpen en te verzinnen. Maar veiligheid moet wel een beetje sexy zijn, dan wordt het sneller geaccepteerd."

Dus ondernemers, grijp u kans !
Martijn de Haas

woensdag 12 november 2008

50-plus marketing & Web 2.0


Wikipedia: "Web 2.0 wordt omschreven als de tweede fase in de ontwikkeling van het World Wide Web. Het gaat over de verandering van een verzameling websites naar een volledig platform voor interactieve webapplicaties voor eindgebruikers op het World Wide Web."

Onlangs was ik op een bijeenkomst met wederom een groot aantal Web 2.0 marketingpresentaties. Volgens de presentatoren is de conclusie vooral dat Web 2.0 toepassingen een zeer geavanceerde technologische goudmijn vormen waar een bedrijf zoveel mogelijk resources naartoe moet sluizen.
Enigszins verward door de technologisch gedreven presentaties horen we van klanten dat ze veel Web 2.0 toepassingen willen gaan ontwikkelen en dat marketing naar de oudere consumenten een separaat traject is. Graag stellen we dit beeld bij.

In de Web 2.0 presentaties stelt men terecht dat consumenten invloed uitoefenen door zich online over uw product of dienst uit te laten. Om het gewicht van de boodschap te vergroten voegen de promotors er graag aan toe dat we hier vroeger geen last van hadden. Hierin gaan ze voor het gemak dus voorbij aan het feit dat consumenten al sinds mensenheugenis met elkaar over slechte producten en diensten communiceren. Als in 1920 een kleermaker zijn werk niet goed deed, ging dat ook in een dorp rond en zocht men een alternatieve aanbieder. De bedrijven en sociale community's waren wel wat minder groot maar de relatieve impact op de omzet niet minder. De bedrijven die er dus geen last van dachten te hebben, waren de bedrijven die niet genoeg naar de markt luisterden. In dat licht biedt Web 2.0 dus niet voor het eerst een mogelijkheid om naar klant te luisteren!

Wat brengt Web 2.0 volgens ons dan wel?
Web 2.0 faciliteert marketeers in het eenvoudig en effectief naar de online-klant luisteren en het zichtbaar maken van onderlinge online-discussies tussen consumenten.

De laatste jaren hoorden we veel klachten dat marketeers achter het bureau bleven zitten en te weinig luisterden. Nu kan men vanaf datzelfde bureau interactiviteit met de klanten bewerkstelligen door bijvoorbeeld deel te nemen aan online-consumentencommunities of zelf platforms te creëren. Zo hoeft een marketeer niet meer in het dorpscafé aan de toog te hangen om de gesprekken af te luisteren of alle kranten te scannen op ingezonden brieven. Met relatief eenvoudige handelingen komt alle informatie nu naar een bedrijf toe.

Met de nog immer snelgroeiende penetratie van de zogenaamde 50-plussers op het internet, levert Web 2.0 dus ook handige toepassingen in ouderen-, senioren-, levensfase, leeftijdsloze of 50-plusmarketing. U hoeft er enkel voor te waken dat u het doel (interactie met de klant) niet met het middel (Web 2.0 toepassingen) verwart en de trajecten niet al separaat beschouwt.

Martijn de Haas

woensdag 5 november 2008

Artikel: Ouderenmarketing door een andere bril

Vandaag op Molblog en deze maand in Tijdschrift voor Marketing. Een artikel van Arjan in't Veld en ondergetekende:

"Alle pogingen ten spijt gebeurt er weinig tot niets op de ouderenmarkt. Nederland vergrijst in rap tempo, met als gevolg een doelgroep van vijf miljoen oudere consumenten met aanzienlijk veel vrije tijd en koopkracht. Het overgrote deel van deze vijftigplussers geeft echter aan zich niet te kunnen identificeren met de huidige reclamecampagnes, gericht op een jonger publiek. Voor marketeers en reclamemakers blijkt het moeilijk om vaste patronen te doorbreken. Met enig inzicht in de problematiek, een ander kijk op segmentering en een gezonde dosis lef lijkt een doorbraak echter dichterbij dan gedacht.

Arjan in’t Veld (creative director/partner van Inthefield marketing & communicatie) en Martijn de Haas (oprichter van Active Development) houden op Marketingonline.nl een pleidooi voor leeftijdsloos segmenteren.Door te segmenteren op levensfase of kenmerk kan de vijftigplusdoelgroep heel doeltreffend worden aangesproken, zeggen de twee in dit artikel(pdf).

Bedrijven moeten zich beseffen dat een levensloop van 50, 60 of 70 jaar heel veel kanten op kan. En dat sommige fasen in die levensloop pas relevant zijn na een bepaalde leeftijd. Het moment waarop de kinderen het huis uit gaan bijvoorbeeld. "

Martijn de Haas

OHRA doet aan Levensfasemarketing

1:1 met toestemming overgenomen van de blog van 'collega' Arjan in't Veld op www.mokkamarketing.nl omdat ik het eigenlijk niet cynischer kan verwoorden.

Deze week ontving ik deze mailing van Ohra. De verzekeraar doet nu dus ook aan levensfasemarketing. Ze onderscheidt een aantal groepen:


  • studenten
  • singles
  • duo's
  • jonge gezinnen
  • gezinnen
  • 50 plussers

Een segmentatie die keurig is, tot ik terecht kom bij de 50 plussers. Want waarom zitten die in een aparte groep?

Waarschijnlijk vanwege de noodzaak tot aanschaf van rollators en de gemeenschappelijke erectieproblemen.