dinsdag 15 maart 2016

Millennials omdat Millennials

Heus waar, want het staat namelijk in het trendrapport 'De Millenial Footprint' dat het Platform Innovatie in Marketing (PIM) onlangs publiceerde. Wat een inspirerend rapport moet zijn, kenmerkt zich vooral door de ongefundeerde stellingen die de focus op de jongere doelgroep moeten rechtvaardigen.

Zo begint men met de stelling "De 3 miljoen millennials in Nederland hebben als consument steeds meer te besteden.". Dat is rekenkundig beschouwd wellicht juist. Echter, als je bedenkt dat meer dan 6 miljoen 50-plussers ongeveer 75% van het besteedbaar vermogen in handen hebben, kan je je afvragen over welke absolute bedragen ze dan spreken. Helaas doet het rapport hier geen uitspraken over, maar vervolgt met: "Reden genoeg om ons te verdiepen in de meest kritische en moeilijk te boeien consument.". Dus een ervaren consument die 50 jaar of meer bestookt is met een immer groeiende hoeveelheid reclame-uitingen en daarin duizenden producten kocht, zou minder kritisch zijn dan een Millennial? Is deze Millennial ook echt moeilijk te boeien en kopen ze daarom producten niet of is het simpelweg omdat ze geen geld hebben voor een nieuwe auto? Het rapport ontleent autoriteit aan de uitgever dus het zou me niks verbazen als marketeers dit als feiten aannemen. Dat maakt het voor mij een kwalijke zaak.
Er is niks mis met de overige doelgroepinformatie, getoonde campagnevoorbeelden of de focus op de doelgroep 'Millennials'. Ik begrijp alleen niet waarom je die met onjuistheden moet onderbouwen waarmee je ook weer eens de geloofwaardigheid van het marketing vak ondermijnt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten